M POSITION


M Position sprawia, że praca w pozycji siedząco-leżącej z laptopem jest niezwykle komfortowa. Ten wielofunkcyjny fotel zaprzecza klasycznemu podziałowi na przestrzeń „służbową”, w której się pracuje i „prywatną”, w której się wypoczywa. Oczywiście to jak wykorzystasz jego potencjał zależy wyłącznie od Ciebie.

Mposition PDF